Rok propedeutyczny w Gdańskim Seminarium Duchownym

Decyzją abp. Tadeusza Wojdy, od roku akademickiego 2021/2022 formacja do święceń prezbiteratu w Gdańskim Seminarium Duchownym będzie trwała 7 lat.

Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, metropolita gdański wydał dekret o ustanowieniu w Gdańskim Seminarium Duchownym roku propedeutycznego.

"Będzie on służył przygotowaniu kandydatów do studiów i życia w seminaryjnej wspólnocie. Powinien on być czasem pogłębionego rozeznawania podjętej przez kandydatów decyzji i położenia solidnych podwalin pod ich życie duchowe na drodze modlitwy, ascezy i regularnej pracy nad sobą" - napisał w dekrecie metropolita gdański.

Bezpośrednią opiekę nad rokiem propedeutycznym sprawować będzie prorektor okresu propedeutycznego, mianowany przez metropolitę gdańskiego na wniosek rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego na okres 3 lat. Może on otrzymać do pomocy innych formatorów, mianowanych na tych samych zasadach.

W środę 23 czerwca abp Wojda mianował prorektorem okresu propedeutycznego ks. Roberta Zielińskiego, dotychczasowego wikariusza parafii pw. św. Polikarpa w Gdańsku-Osowej. Prefektem został ks. Łukasz Grelewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Gdańsku-Wrzeszczu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..