Nowy numer 39/2023 Archiwum

Odwagi! Nie należy się bać!

- Każde powołanie jest wielkim darem od Pana Boga, a człowiek musi je odkryć i na nie odpowiedzieć - mówi ks. dr Krzysztof Szerszeń, nowy rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Ks. Maciej Świgoń: Czy seminarium się zmienia?

Ks. Krzysztof Szerszeń: Tak, bo zmieniają się ludzie, którzy je tworzą, a więc przełożeni i klerycy. Zauważamy, że młodzi mężczyźni, którzy przychodzą dziś do seminarium, są inni, niż my byliśmy 20 lat temu. Są nawet inni od kleryków sprzed 8 lat, kiedy zaczynałem pełnić funkcję prorektora. Seminarium zmienia się i dostosowuje do współczesnych wyzwań Kościoła. Dlatego dostrzegamy potrzebę indywidualizacji drogi powołania.

Rok temu formacja została wydłużona o okres propedeutyczny.

Było to dobre i słuszne postanowienie. Początkowo zastanawialiśmy się, czy nie wystraszy to kandydatów. Jednak niektórzy z tych, którzy zgłaszali się rok temu, mówili, że przyszli właśnie dlatego, iż będą mieli więcej czasu na rozeznanie powołania. Widzimy dobre owoce tego czasu. Klerycy na pierwszym roku podejmują pracę przede wszystkim nad swoją osobowością i duchowością. Warto pamiętać, że seminarium ma być tą przestrzenią, gdzie w pierwszej kolejności buduje się, tworzy, umacnia osobista relacja z Chrystusem. Jeśli tego nie będzie, to wszystkie inne zadania, wysiłki i działania nie będą miały większego sensu. Jeśli ta relacja z Jezusem będzie silna, jeśli będzie się umacniała, a także jeśli kleryk z pomocą przełożonych i ojców duchownych będzie o nią dbał, jest szansa, że przyniesie ona owoce w przyszłym kapłańskim życiu.

Co pomaga w odkryciu powołania kapłańskiego?

Każde powołanie jest wielkim darem od Pana Boga, a człowiek musi być gotowy je odkryć i na nie odpowiedzieć. Dokonuje się to z pomocą innych ludzi i dlatego tak istotne jest świadectwo życia księży i rodzin. Jeśli w domu praktykuje się wiarę, życie duchowe, jeśli rodzina jest Bogiem silna, wspólnie się modli, to potem o wiele łatwiej młodemu człowiekowi odkryć powołanie do kapłaństwa. Ogromne znaczenie mają również księża. Ich świadectwo życia oraz wiary, zaangażowanie w duszpasterstwo, duchowość mogą spowodować, że młodzi zapragną wstąpić do seminarium i również zostać księżmi.

Co powiedziałby Ksiądz młodemu chłopakowi, który zastanawia się nad wstąpieniem do seminarium?

Odwagi! Nie należy się bać! Trzeba prosić Pana Boga o siłę w pokonaniu różnych lęków i trudności, które są wpisane w nasze życie, niezależnie od tego, co robimy. Z Bożą pomocą jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkie trudy oraz wątpliwości. Należy przy tym pamiętać, że samo wstąpienie do seminarium nie oznacza ostatecznej decyzji o zostaniu księdzem. Jest to etap i możliwość rozeznania, co Pan Bóg mówi do mojego serca, a także czy chce mnie na tej drodze. Jeśli taka jest Jego wola, połączona z moim pragnieniem, to na pewno tutaj będę i zostanę w przyszłości szczęśliwym księdzem.


Więcej o rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego na: www.gsd.gda.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast