Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Dołącz do akcji "Woreczek ryżu"

Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni wraz z Fundacją "Tworzyć Miłością" po raz 12. prowadzi zbiórkę na dożywianie, edukację i ochronę zdrowia dzieci z Kenii i Ekwadoru.

Inicjatywa na stałe wpisała się już w program jałmużny wielkopostnej wie­lu rodzin i wspólnot parafial­nych. Hasłem tegorocznej edycji są słowa z Księgi Przysłów: "Kto jest dobroczynny, będzie wzbo­gacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony". Akcja wspiera kilkaset dzieci z Kenii i Ekwadoru, gdzie posługują misjonarze - franciszkanie z gdańskiej prowincji. Nagła­śniana jest w trakcie Wielkie­go Postu, ale trwa cały rok.

Ty­tułowy woreczek symbolizuje 100 g ryżu, które dla wielu dzie­ci jest jedynym posiłkiem w cią­gu dnia. - Nasza inicjatywa od 12 lat wspiera dzieci w Kenii, Ekwadorze w trzech wymia­rach życia - edukacji, opie­ki zdrowotnej i dożywiania. W ubiegłym roku w ramach akcji zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. prowadziliśmy całoroczne dożywianie dzie­ci w szkołach i domu dziecka, rozpoczęliśmy rozbudowę cen­trum zdrowia o oddział pedia­tryczny - mówi br. Robert Kozielski, koordynator akcji.

- Dofinansowaliśmy też warsztaty dla dzieci i młodzie­ży zagrożonej handlem ludź­mi i prostytucją, a także wiele innych mniejszych projektów, o których można przeczytać na www.sekretariatmisyjny.pl - podkreśla br. Kozielski.

Woreczek ryżu 2023
FranciszkanieTV

Akcję można wesprzeć na wiele sposobów. Szczegółowe informacje o inicjatywie znaj­dują się na www.woreczekry­zu.pl.


Więcej o Woreczku Ryżu w 10. numerze "Gościa Gdańskiego" na 12 marca.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama