Nowy numer 39/2023 Archiwum

Dla dobra Kościoła i wiernych

Arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, wprowadził w naszej archidiecezji posługę diakona stałego. Pierwsza rekrutacja trwa do 15 września.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego we wszystkich kościołach archidiecezji odczytano komunikat metropolity gdańskiego, dotyczący wprowadzenia posługi diakona stałego. „W dniu Pięćdziesiątnicy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Wtedy zrodził się Kościół, który głosi Ewangelię aż do dziś. To zadanie, jak podkreśla papież Franciszek, realizuje się jedynie w mocy Ducha Świętego, który przygotowuje serca. On jest »siłą sprawczą ewangelizacji«. Duch Święty czyni to przez ludzi. Obdarza ich różnymi charyzmatami i powołuje do rozmaitych posług w Kościele. Niektóre posługi są konsekwencją przyjętych w Kościele święceń – biskupich, prezbiteratu i diakonatu, również diakonatu stałego. Inne natomiast są powierzane mężczyznom i kobietom przez obrzęd ustanowienia ich lektorami, akolitami i katechistami. Każda z tych posług jest w Kościele niezwykle ważna” – napisał abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że w Dziejach Apostolskich zawarty jest opis ustanowienia siedmiu diakonów dla obsługiwania stołów, aby apostołowie mogli całkowicie oddać się posłudze słowa. „Sobór Watykański II odnowił urząd diakona w Kościele, który od V wieku pozostawał jedynie etapem przejściowym dla kandydatów do święceń kapłańskich. Święty Paweł VI, realizując postanowienie soboru, zachęcał, by w Kościołach lokalnych przywrócono diakonat stały z możliwością przyjęcia go przez żonatych mężczyzn” – zaznaczył.

Metropolita gdański wyjaśnił zadania i funkcje diakona stałego w Kościele: „Może wspomagać pasterzy w posłudze liturgicznej i duszpasterskiej. Może udzielać chrztu, błogosławić małżeństwa, rozdzielać Komunię św., głosić kazania, przewodniczyć pogrzebom. Może również angażować się w różne formy parafialnej i ponadparafialnej aktywności: pracować z młodzieżą, w szkole, w służbie zdrowia; podejmować działalność charytatywną; animować dzieła nowej ewangelizacji czy formować różnego rodzaju grupy zawodowe”.

Arcybiskup Wojda podkreślił, że w obecnych czasach Kościół wzywa nas do odpowiedniego dowartościowania daru Ducha Świętego, jakim jest posługa diakońska, na co wskazuje również Kongregacja Wychowania Katolickiego w „Wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych”. „Należy zatem przyjąć dar Boży, przywracając ten stan dla dobra wiernych. Wiele jest posług w Kościele. Trzeba jednak pamiętać, że sakramentalny akt święceń jest czymś więcej niż zwykłe wybranie, nominacja, delegacja lub ustanowienie. Jego konsekwencją jest dar Ducha Świętego, który pozwala sprawować świętą posługę w Kościele” – zaznaczył hierarcha.

Zaakcentował, że apostołowie wprowadzili posługę diakona, gdy zaistniała konkretna potrzeba. „Powołanie pochodzi od Boga, ale rozeznaje je Kościół i komunikuje to powołanemu. Dlatego nie można udzielać święceń diakonatu chętnym, ale tylko tym, których wezwie Kościół, tzn. których wskaże sam biskup lub przedstawią prezbiterzy po rozpoznaniu konkretnej potrzeby we wspólnocie wiary, której przewodzą. Dobro Kościoła gdańskiego, całej wspólnoty i poszczególnych wiernych stanowi więc pierwszą rację wprowadzenia w naszej archidiecezji diakonatu stałego” – podkreślił abp Wojda.

Wskazał także warunki, jakie musi spełnić osoba pragnąca pełnić posługę diakona stałego: „Może nim zostać żonaty mężczyzna po 35. roku życia, z minimum dziesięcioletnim stażem małżeńskim i za pisemną zgodą małżonki. Nie wystarczy zatem jego własna wola przyjęcia święceń. Diakonem stałym może też zostać kawaler ślubujący celibat w wieku nie niższym niż 30 lat. Dopuszczenie do diakonatu jest uwarunkowane ukończeniem studiów magisterskich z zakresu teologii (można je podjąć w Instytucie Teologicznym Archidiecezji Gdańskiej w Gdyni) i odbyciem czteroletniej formacji duchowej w trakcie ich trwania”.

Kandydat powinien zgłosić się do swojego proboszcza, a następnie do ks. Krzysztofa Drewsa, dyrektora Instytutu Teologicznego (tel. 505 150 532) i złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia uzupełniające (skierowane do arcybiskupa metropolity gdańskiego), skierowanie i opinię księdza proboszcza z uzasadnieniem, życiorys, odpis aktu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania, dyplom ukończenia studiów teologicznych (odpis dyplomu magisterskiego) lub zaświadczenie o rozpoczęciu studiów, jeśli kandydat jest żonaty, przedkłada świadectwo zawartego sakramentu małżeństwa, a także pisemną zgodę żony na rozpoczęcie formacji, przyjęcie święceń i późniejsze pełnienie posługi diakona.

„Zawierzam sprawę powołań modlitwie wspólnoty naszej archidiecezji i udzielam pasterskiego błogosławieństwa na czas rozeznawania powołania” – napisał abp Wojda.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast