Nowy numer 38/2023 Archiwum

Nie żyje ks. dr Alojzy Rotta - uroczystości pogrzebowe

W sobotę 15 lipca, w 89. roku życia i 65. roku kapłaństwa, zmarł ks. dr Alojzy Rotta, posługujący duszpastersko w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Alojzego odbędą się w czwartek, 20 lipca w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance przy ul. Gdyńska 8.

Od godz. 8.30 będzie okazja do osobistej modlitwy przy trumnie zmarłego kapłana. O godz. 11.15 zostanie odmówiona modlitwa różańcowa. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpi przejazd na cmentarz w Gdańsku-Oliwie, gdzie odbędzie się pochówek.

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych śp. księdza Alojzego, polecamy Go miłosiernemu Bogu w modlitwach.

Requiescat in pace!


Alojzy Rotta urodził się w Gdańsku-Oliwie dnia 7 marca 1934 r., w rodzinie Pawła i Rozalii z domu Miliwek, jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa. Ojciec jego był murarzem. Ochrzczony został 7 marca 1934 r. w parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. W tym samym kościele przyjmował kolejne sakramenty - pierwszą spowiedź, pierwszą Komunię Świętą, sakrament bierzmowania (w maju 1943 r.) i sakrament kapłaństwa. W latach 1941-1948 uczęszczał do szkoły powszechnej w Gdańsku-Oliwie. Od 1942 roku, a więc od 8. roku życia, w kościele katedralnym służył do Mszy św., jako ministrant. Aby pomóc ojcu w utrzymaniu rodziny w roku 1948 podjął pracę w Banku Handlowym w Gdańsku, a od roku 1951 w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku-Nowym Porcie. Jednocześnie w roku 1948 podjął dalszą edukację w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Sopocie. Egzamin dojrzałości zdał pomyślnie w roku 1952.

W tym samym roku, w siedzibie Kurii Biskupiej Gdańskiej złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie na studia teologiczne i wyświęcenie na kapłana diecezji gdańskiej. Ponieważ diecezja nie miała jeszcze swojego seminarium przygotowującego kandydatów do kapłaństwa, kleryk Alojzy Rotta, jako alumn diecezji gdańskiej, podjął studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie przyjmował kolejne święcenia niższe i wyższe: tonsurę (1954 r.), ostiariat i lektorat (1954 r.), egzorcystat i akolitat (1955 r.), subdiakonat (1957 r.) i diakonat (1957 r.). Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bp. Edmunda Nowickiego, w dniu 1 czerwca 1958 roku, w kościele katedralnym w Gdańsku-Oliwie.

Od 10 lipca 1958 roku pracował na stanowisku wikariusza w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie. Od 1 września 1959 roku został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Sopocie, od 1 września 1960 roku św. Franciszka w Gdańsku-Emaus, od 1 stycznia 1962 roku parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie.

7 października 1963 roku opuścił diecezję gdańską, aby z woli biskupa Edmunda Nowickiego podjąć studia doktoranckie z historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 1967-1970 przebywał na stypendium naukowym w Niemczech. W roku 1971 obronił pracę doktorską i wrócił do kraju na stanowisko wikariusza parafii pw. Gwiazdy Morza w Sopocie. Od roku 1 września 1972 r. do 30 czerwca 1978 r. służył jako pomoc duszpasterska w parafii, prowadząc m.in. duszpasterstwo akademickie. Od 1 września 1972 do 1 października 1973 podejmował obowiązki notariusza w kurii biskupiej, zaś od 1 października 1973 r., przez 43 lata prowadził wykłady w seminarium duchownym z zakresu historii Kościoła, patrologii i ekumenizmu. W latach 1978-1983 pełnił urząd administratora parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście. Od 1 sierpnia 1983 roku pomagał duszpastersko przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance. W latach 1972—2016 pełnił obowiązki diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu. 9 listopada 1994 roku został mianowany wykładowcą w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni. W latach 1994-2014 był kapelanem Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast