Oświadczenie rzecznika archidiecezji gdańskiej

W nawiązaniu do artykułu "»Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?« Pytania do abp. Tadeusza Wojdy", który opublikowano na portalu wiez.pl 9 maja 2024 r., rzecznik archidiecezji gdańskiej wydał oświadczenie.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia:

W nawiązaniu do artykułu „«Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?» Pytania do abp. Tadeusza Wojdy” autorstwa Zbigniewa Nosowskiego, opublikowanego na portalu wiez.pl 9 maja 2024 roku, oświadczam, że sprawa wspomnianego kapłana jest prowadzona z należytą starannością i stosownie do wytycznych Stolicy Apostolskiej. Znajduje to potwierdzenie w gromadzonej dokumentacji. Sformułowane w artykule niektóre tezy oraz pytania skierowane do Metropolity Gdańskiego sugerują pewną wiedzę Autora tekstu na temat sprawy. Jednakże wiedza ta jest fragmentaryczna, w pewnej mierze oparta na wcześniejszych doniesieniach medialnych i subiektywnych komentarzach. Tekst, który powstał, zniekształca obraz całego procesu kanonicznego i wyrządza szkodę wszystkim jego uczestnikom, w tym pokrzywdzonym. Kreowanie alternatywnej rzeczywistości procesowej na forum medialnym nie służy pełnemu wyjaśnieniu sprawy. Podważanie kompetencji osób prowadzących postępowanie i ich dyskredytowanie w oczach opinii publicznej oraz spekulacje dotyczące rzekomych zaniedbań proceduralnych ze strony Metropolity Gdańskiego są przejawem nieznajomości całej sprawy i kościelnego prawa procesowego.

Należy podkreślić, że proces kanoniczny nadal trwa. Mając na względzie dobro wszystkich stron, a zwłaszcza pokrzywdzonych, oraz zachowując kościelny porządek prawny, archidiecezja gdańska dokłada wszelkich starań, aby trwający proces kanoniczny był obiektywny i zakończył się dojściem do prawdy.

ks. Maciej Kwiecień
rzecznik archidiecezji gdańskiej

10 maja 2024 r.

 

źródło: https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/99851/oswiadczenie-rzecznika-archidiecezji-gdanskiej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..