Uroczystości odpustowe w kaplicy gdańskiego lotniska

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

publikacja 23.10.2019 13:45

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II odbyła się Msza św. odpustowa w kaplicy Portu Lotniczego Gdańsk.

Mszy św. przewodniczył ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym. Mszy św. przewodniczył ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Patronem kaplicy znajdującej się na lotnisku w Gdańsku jest św. Jan Paweł II. - Port Lotniczy się rozwija. W tym roku przekroczymy 5 mln obsłużonych pasażerów. Zaczynamy również duży proces inwestycyjny. Jest więc o co się modlić: przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby nikomu nic się nie stało, żeby nasze plany skończyły się zgodnie z czasem - mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku.

- Moje pokolenie wychowało się z Janem Pawłem II. On jest naszym ojcem duchownym, który zawsze przy nas był, który nas nauczał. Osobiście czuję, jakby Jan Paweł II cały czas żył i nas z góry wspierał - dodaje prezes T. Kloskowski.

Od 2014 r. kapelanem Portu Lotniczego jest ks. Krzysztof Szerszeń, prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Msza św. odpustowa, której przewodniczył ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny w GSD, stała się okazją do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich podróżujących, a także pracujących na lotnisku. W czasie homilii ks. kapelan przypomniał najważniejsze momenty z nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. - W 1999 r. to właśnie tutaj, na lotnisku w Gdańsku, papież rozpoczynał swoją najdłuższą pielgrzymkę do ojczyzny. Podczas Mszy św. na sopockim hipodromie podkreślał wtedy to przesłanie, że Bóg jest Miłością, że nie ma prawdziwej solidarności bez miłości. Wiedząc, że lata lecą, wzywał rodaków: "módlcie się za mnie teraz i po mojej śmierci". Podczas dwutygodniowych spotkań z wiernymi Jan Paweł II zaznaczał, byśmy swoje życie, swoją wiarę budowali na Chrystusie. O tym nieustannie przypominał - mówił ks. K. Szerszeń.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona Litania do św. Jana Pawła II oraz modlitwa podróżujących samolotami, której autorem jest papież Polak.


Modlitwa podróżujących samolotami

Panie, nasz Boże, "który kroczysz na skrzydłach wiatru", którego chwałę głoszą niebiosa, błogosławimy Cię i wysławiamy we wszystkich Twoich dziełach, bo w Twej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie dokonywania rzeczy wielkich i pięknych. Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny: Niechaj samoloty, które przemierzają przestworza, szerzą aż po krańce ziemi chwałę Twego imienia, a ludziom służą do szybszego wypełnienia obowiązków. Niech z Twoim błogosławieństwem piloci, mechanicy i pracownicy wszystkich służb lotniczych roztropnie i starannie wypełniają swoje obowiązki, aby podróżujący samolotami bez przeszkód, szczęśliwie docierali do celu swojego przeznaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Jan Paweł II, Loreto 08.09.1979 r.


Więcej informacji o kaplicy znajdującej się w gdańskim Porcie Lotniczym można przeczytać poniżej: