Spotkanie Środowiska Policyjnego

30 Września 16:42
Jasna Góra
Pobieranie...

W ramach spotkania odbędzie się uroczysta Eucharystia z okazji święta św. Michała Archanioła – Patrona Policji.

 Program:

12.00 – wymarsz sprzed
Katedry św. Rodziny przy ul. Krakowskiej
w Częstochowie,

12.20 – złożenie wiązanek
kwiatów przy pomniku Ks. Jerzego Popiełuszki
i oddanie hołdu przed pomnikiem Nieznanego
Żołnierza przy alei H. Sienkiewicza,

12.30 – zbiórka przed szczytem jasnogórskim,

13.00 – Msza Święta w intencji środowiska policyjnego
koncelebrowana pod przewodnictwem J. E.
Biskupa Polowego ks. Biskupa Józefa
Guzdka- Delegata Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Policji,

14.oo – przejście delegacji środowiska policyjnego do
kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej o modlitwa
przy Cudownym Obrazie Królowej Polski,
14.30 – modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria
Victis” w intencji ponad 12 tysięcy Policjantów
pomordowanych na Wschodzie,

15.00 - spotkanie w Sali Papieskiej uczestników XI
Jasnogórskiego Spotkania z kierownictwem
Komendy Głównej Policji i przeorem klasztoru.
- koncert orkiestry i chórów policyjnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..