Przy salucie armatnim przejdź do galerii

​W czwartek 26 kwietnia na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni przy okręcie muzeum ORP "Błyskawica" odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, jednej z wiodących jednostek Marynarki Wojennej.

Obowiązki przekazał kończący służbę wojskową wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, najwyższy stopniem wojskowym oficer polskiej floty w służbie czynnej. Czasowe pełnienie funkcji dowódcy COM-DKM zostało powierzone szefowi Sztabu COM-DKM komandorowi Mariuszowi Kościelskiemu.

- Przyjmując obowiązki dowódcy COM-DKM, cieszyłem się z awansu i nowego wyzwania, ale jednocześnie byłem świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie ciążyła. Bowiem to centrum jest i było instytucją, która ma gwarantować zabezpieczanie naszych granic od strony morza. Dzisiaj przekazuję jednostkę w pełni gotową do stawianych przed nią zadań, ze świetnie przygotowanym i doświadczonym personelem. Życzę, by dowodzenie COM-DKM przyniosło mojemu następcy wiele satysfakcji i radości z wykonywanych zadań - mówił wiceadmirał Zarychta.

Z okazji przekazania obowiązków dowódcy na ORP "Błyskawica" podniesiona została wielka gala banderowa i oddany osobisty salut armatni złożony z 15 strzałów.

Uroczystość rozpoczęła się ceremonią powitania dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. br. dr. Sławomira Wojciechowskiego przed pododdziałami reprezentującymi wszystkie najważniejsze jednostki Marynarki Wojennej, w tym: COM-DKM, 3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, Brygadę Lotnictwa MW i Akademię Marynarki Wojennej.

- W życiu dowódcy zawsze przychodzi taki moment, że trzeba sztandar przekazać. Bardzo dziękuję wiceadmirałowi Zarychcie za wspólną służbę i pracę. Tworzył historię, a dzięki swojemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi stał się legendą tego dowództwa. Jego następcy nie będzie łatwo wejść w buty, które uszył wiceadmirał - mówił gen. Wojciechowski.

Przejmujący czasowo obowiązki dowódcy COM-DKM kmdr Kościelski podkreślił, że ukoronowaniem służby jest wyznaczenie na stanowisko dowódcy jednostki wojskowej. - Zdaję sobie sprawę, że obowiązki te zostały mi powierzone do czasu powołania etatowego dowódcy, mimo to traktuję to jako wyróżnienie - powiedział. Dodał, że jest świadomy, iż stoi przed nim największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. - Mając na uwadze, że COM-DKM jest jedną z nielicznych jednostek w Siłach Zbrojnych RP przeznaczoną do dowodzenia wojskami, a jedyną skierowaną do dowodzenia na kierunku morskim, jak również biorąc pod uwagę jej złożoność, specyfikę i ogrom realizowanych zadań, dołożę wszelkich starań, by należycie wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków - zaznaczył.

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jest jedną z wiodących jednostek polskich Sił Morskich. Głównym jej zadaniem jest dowodzenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, między innymi z 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Brygady Lotnictwa MW. COM-DKM dowodzi także komponentami z Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim.

Do zadań COM-DKM należy też koordynowanie akcjami ratowniczymi na morzu oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyspecjalizowane komórki COM-DKM zajmują się także koordynacją systemu wykrywania skażeń oraz zbieraniem danych i przygotowywaniem prognoz pogody i ostrzeżeń hydrometeorologicznych.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..